Toon Spijker

Toon Spijker ( 1945 - )

Toon Spijker werd geboren op 19 mei 1945 te Rotterdam.
Vanaf 1963 studeerde hij op het Rotterdams conservatorium: piano, orgel en muziektheorie.
In 1971 werd Spijker benoemd tot docent muziektheoretische vakken aan het Rotterdams conservatorium.
Later volgde er ook een benoeming tot docent gregoriaans aan hetzelfde instituut.
De beide functies heeft Toon Spijker tot 2005 bekleed.
Binnen die tijd, vanaf 1974, studeerde Spijker compositie bij jan van Dijk te Tilburg.
Naast zijn werk als docent en componist is Spijker vanaf 1964 tot aan 2006 organist geweest van diverse kerken.
De inhoud en vormgeving van de Rooms-katholieke liturgie hebben bij Toon Spijker grote belangstelling opgewekt, waardoor hij, naast instrumentale muziek, (bijv. pianomuziek en kamermuziek) ook tot het schrijven van kerkmuziek kwam.
Naast missen, zowel latijnse alsook Nederlandstalige, zijn er van zijn hand enige psalmen, liedbewerkingen en motetten.
Het motet: factus est repente, behoort tot een serie van 5 motetten, welke handelen over belangrijke feesten binnen het kerkelijk jaar.
Evanals de andere vier motetten is voornoemd motet geschreven op de gregoriaanse melodie zoals deze in de Mis van Pinksteren gezongen wordt.
De inhoud gaat over de nederdaling van de Heilige Geest, zoals beschreven in de Handelingen  der apostelen hoofdstuk 2 1-3.


MKU © 2008