ANBI

Het Monteverdi Kamerkoor Utrecht is een amateurkoor dat sinds 1989 zowel oude als hedendaagse koormuziek beoefent en uitvoert. Het MKU is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee een culturele ANBI. Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van het MKU, zoals ook wettelijk voorgeschreven.
Lees meer over culturele ANBI en de belastingvoordelen.

Naam instelling
Monteverdi Kamerkoor Utrecht (MKU)

RSIN/fiscaal nummer ANBI
800194998

Postadres
Postbus 1349, 3500 BH Utrecht

Doelstelling MKU
Het doel van het koor is om op een zo hoog mogelijk niveau amateur koorzang te beoefenen. Het koor legt zich toe op het uitvoeren van zowel oude als hedendaagse koormuziek. Een belangrijk deel van het repertoire bestaat uit werk van Nederlandse componisten.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Elly Huisman
Secretaris: Rietje Blijdorp
Penningmeester: Henri de Brabander
Acquisiteur: Irene van Kelegom
Fondsenwerving: Jandirk Pronk


Het beloningsbeleid
De bestuursleden van het MKU werken onbezoldigd. Het honorarium van de reguliere artistieke leiding is gebaseerd op de tariefrichtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging (KNTV). Bij projecten wordt met eventuele additionele professionele medewerkenden de vergoeding tevoren vastgelegd in een overeenkomst.

Beleidsplan
Actueel beleidsplan

Verslag van de uigeoefende activiteiten
Laatste jaarverslag

Financile verantwoording
Laatste jaarrekening


MKU © 2008